Середа, 28.07.2021, 16:25

Управління освіти
виконавчого комітету
Болехівської міської ради

Головна | Реєстрація | Вхід

Ви увійшли як
Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Наше опитування

Статистика


Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Pavlo

Положення про управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради

1. Управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради (далі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

 

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству освіти і науки молоді та спорту України, відповідному структурному підрозділу обласної державної адміністрації, іншим центральним органам виконавчої влади.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, наказами відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням.

 

4. Управління має статус юридичної особи публічного права, правонаступником прав і зобов’язань відділу освіти районної державної адміністрації, відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, оздоровлення дітей, молоді, фізичної культури та спорту на території Болехова.

 

6.Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

6.1.1. організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

6.1.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

6.1.3. здійснює державний контроль за дотриманням установами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у межах визначених повноважень;

 

6.1.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 

6.1.5. під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

 

6.1.6. забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

 

6.1.7. створює у межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;

 

6.1.8. створює в межах своїх повноважень умови для здобуття громадянами дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх прав відповідно до бажань на здобуття вищої освіти;

 

6.1.9. забезпечує розвиток освітнього, творчого, інтелектуального потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

 

6.1.10. координує діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організацію роботи з їх нормативного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

 

6.1.11. забезпечує моніторинг у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захист інтелектуальної власності;

 

6.1.12. сприяє інтеграції вітчизняної освіти та науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів;

 

6.1.13. забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

 

6.1.14. організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

 

6.1.15. сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, організації і проведенню фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залученню їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпеченню пропаганди здорового способу життя;

 

6.1.16. сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

 

6.1.17. сприяє міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

 

6.1.18. сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

6.1.19. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку з питань, що належать до компетенції;

 

6.1.20. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;

 

6.1.21. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

6.1.22. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

6.1.23. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

6.1.24. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

6.1.25. забезпечує захист персональних даних;

 

6.1.26. аналізує стан освіти в районі, забезпечує захист прав дітей, молоді, фізичної культури і спорту, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місці;

 

6.1.27. розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення та підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;

 

6.1.28. керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

 

6.1.29. сприяє розвитку мережі навчальних закладів району, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів;

 

6.1.30. співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів;

 

6.1.31. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної і мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема, освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу та національних меншин України;

 

6.1.32. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей та молоді тощо;

 

6.1.33. вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

 

6.1.34. сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;

 

6.1.35. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

 

6.1.36. вживає у межах своєї компетенції заходи до поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

 

6.1.37. розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

 

6.1.38. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

 

6.1.39. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

 

6.1.40. вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя населення, передусім дітей та молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню серед дітей та молоді соціально небезпечних хвороб;

 

6.1.41. сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді, проведенню, конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, конгресів тощо;

 

6.1.42. вживає в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення виховання дітей, молоді на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності, розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних і державотворчих процесах, інтеграції української молоді в міжнародну спільноту;

 

6.1.43. забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію

 

оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, розвиток мережі

 

оздоровчих закладів, підвищення якості оздоровчих послуг для дітей та молоді;

 

6.1.44. організовує оздоровлення та відпочинок дітей;

 

6.1.45. здійснює підбір та направлення дітей на оздоровчі тематичні зміни в дитячі оздоровчі заклади круглорічної дії МДЦ «Артек», УДЦ «Молода гвардія»;

 

6.1.46. здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

 

6.1.47. в межах своїх повноважень організовує заходи і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

 

6.1.48. здійснює комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв'язанню житлово-побутових проблем і створює максимально належні умови для тренувань членів національних збірних команд, кандидатів на участь в олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

 

6.1.49. вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

 

6.1.50. здійснює в межах свої повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету з цією метою;

 

6.1.51. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

7.1. залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

7.2. користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та наукового-методичного характеру;

 

7.3. укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

 

7.4. організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

 

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами, департаментом освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

 

9. Управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням обласної державної адміністрації.

 

10. Керівник управління:

 

10.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

 

10.2. затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

 

10.3. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 

10.4. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

 

10.5. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10.6. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації , з департаментом освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції;

 

10.7. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління і здійснює контроль за їх використанням;

 

10.8. здійснює добір кадрів управління;

 

10.9. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

 

10.10. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

 

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

 

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством, за погодженням з головами районної державної адміністрації та районної ради, начальником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації керівників комунальних навчальних закладів району, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

 

за поданням директора (завідувача) загальноосвітнього навчального закладу приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

 

10.11. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

10.12. забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своєї компетенції збереження в управлінні інформації з обмеженим доступом;

 

10.13. відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту;

 

10.14. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Керівник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника управління.

 

12. Управління, утворене як юридична особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Кошик
Пошук

Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Болехівський ліцей № 1 "Академічний"

 • Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

 • Тисівська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Поляницька ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Козаківська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Гузіївська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Міжрічанська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Підберезька ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Дошкільний заклад "Зірочка"

 • Дошкільний заклад "Веселка"

 • Дошкільний заклад "Пролісок" с.Тисів

 • Дошкільний заклад "Дзвіночок" с.Міжріччя

 • Болехівський МНВК

 • Болехівський БДЮТ

 • Болехівська ДЮСШ
 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz